Gateway Bình Chánh

Liên hệ

Mô tả dự án

Tên dự án: Gateway Bình Chánh

Địa điểm: 

Năm: 

Sản phẩm cung cấp:CVV/FR 2C x 1.5mm²,CVV/FR 2C x 2.5mm²,CVV/FR 4C x 1.5mm²