Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam

Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam

Liên hệ

Mô tả dự án

Địa chỉ: 

KCN Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Chủ đầu tư: 

Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam

Tư vấn: 

Công ty CP tư vấn thiết kế Công nghiệp và Dân dụng (IDCo)

Giá trị hợp đồng: 

155 tỷ VNĐ

Hạng mục công việc:

Nhà xưởng dệt D, khu văn phòng, nhà chuyên gia

Thời gian thi công

Tháng 9/2013 - Tháng 6/2014