products

Dây đơn mềm, ruột đồng cách điện PVC, 450/750V

Liên Hệ

* Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)

- Ruột dẫn: Sợi đồng mềm, xoắn chùm (cấp 5)

- Cách điện: PVC 

- Nhận biết dây: đỏ, vàng, lam, đen, vàng sọc xanh.

- Cấp điện áp (Uo/U): 450/750V

- Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70*C

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN


Share:
Tên sản phẩm Ruột dẫn Bề dày cách điện Đường kính ngoài (gần đúng) Điện trở DC ở 20oC Khối lượng dây (gần đúng) Cáp điện áp
Tiết kiệm ruột dẫn Kết cấu Đường kính ruột dẫn
mm2 No/mm mm mm mm Ω/km kg/km V
VSF 0.5 0.5 16/0.20 0.92 0.6 2.2 39.0 9.5 450/750

VSF 0.75

0.75 24/0.20 1.13 0.6 2.5 26.0 12.4

450/750

VSF 1.0

1.0 32/0.20 1.31 0.6 2.6 19.5 15.2

450/750

VSF 1.5

1.5 48/0.20 1.58 0.7 3.1 13.3 21.8

450/750

VSF 2.5 2.5 80/0.20 2.04 0.8 3.8 7.98 34.1

450/750

VSF 4.0

4.0 128/0.20 2.59 0.8 4.3 4.95 50.0

450/750

VSF 6.0

6.0 189/0.20 3.17 0.8 4.9 3.30 70.3

450/750

VSF 10

10 315/0.20 4.23 1.0 6.4 1.91 122.4

450/750

VSF 16

16 511/0.20 5.18 1.0 7.4 1.21 175.1

450/750

VSF 25

25 7x113/0.20 6.46 1.2 9.1 0.78 269.7

450/750

VSF 35

35 7x156/0.20 7.72 1.2 10.4 0.554 373.0

450/750

VSF 50

50 19x84/0.20 9.22 1.4 12.3 0.386 529.1

450/750

 

VSF 70

70 19x116/0.20 10.96 1.4 14.1 0.272 730.1

450/750

VSF 95

95 19x159/0.20 12.58 1.6 16.2 0.206 959.7

450/750

VSF 120

120 37x104/0.20 14.23 1.6 17.8 0.161 1209.8

450/750

VSF 150

150 37x130/0.20 16.08 1.8 20.1 0.129 1544.6

450/750

VSF 185

185 37x160/0.20 17.55 2.0 22.0 0.106 1842.1

450/750

VSF 240

240 61x125/0.20 20.15 2.2 25.1 0.0801 2417.0

450/750

 

Tên sản phẩm in trên dây: Ví dụ cho tiết diện 1.5mm2 là VSF 1.5 (48x0.20)

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan
Dây đồng bọc cách điện PVC
Dây đồng bọc cách điện PVC
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT)
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
CÁP ĐIỆN CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
DÂY CÁP HÀN - WELDING CABLES
DÂY CÁP HÀN - WELDING CABLES
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC (VSF)
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC  (VSF)
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT có lưới )
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT có lưới )